Úvod > Střední školy > Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Boženy Němcové 22
746 01 Opava
Tel.: 553 624 284
E-mail: sekretariat@soustop.cz
www.soustop.cz

Škola existuje od r. 1949. Je orientována na výchovu a výuku žáků, kteří po absolvování najdou uplatnění ve stavebnictví a navazujících oborech. Škola má dlouhodobou tradici a dobré jméno i mimo okres, neboť výuku některých učebních oborů zajišťuje pro celý region severní Moravy a Slezska (např. obor pokrývač). Dokladem úspěšnosti je pravidelné umístění na předních místech v soutěžích učňovských dovedností a mizivý počet absolventů, evidovaných na ÚP jako uchazeči o zaměstnání. V této orientaci a kvalitě škola usiluje pokračovat a současně bude reagovat na měnící se poptávku na trhu práce.

Škola je jediné a nejstarší zařízení toho druhu v celém regionu Opavska. Od svého vzniku v r. 1949 zabezpečuje výchovu a výuku absolventů pro stavebnictví, což v obecnějším pojetí je oblast materiálů a výrobků pro stavebnictví, jejich zapracování do stavebního díla, potřebných pomůcek, nářadí a mechanizmů pro zhotovení díla, následně údržba, opravy a rekonstrukce stavebního díla.

Škola vznikla v r. 1949 jako organická součást bývalého Komunálního stavebního podniku, předchůdce Okresního stavebního podniku v Opavě. Od r. 1967 je dislokována v budovách na ul. B. Němcové 22 v Opavě, které jsou majetkem kraje. Od 1. 7. 1991 je škola samostatný právní subjekt delimitací vyčleněný z SP Opava. Po privatizaci SP Opava škola zajišťuje i odborný výcvik ve vlastních prostorách. Tradice školy se vyznačuje vysokou kvalitou absolventů, kteří jsou žádáni podnikateli a podniky pro práce v klasických i moderních technologiích. Specifika školy spočívají v individuálním přístupu k žákům a jejich schopnostem dalšího rozvoje. Projevuje se nabídkou vzdělání ve tříletých učebních oborech i ve čtyřletých studijních oborech. Profesní specifika školy se zračí v nabídce získání dovedností z oborů příbuzných, což vyžaduje budoucí zaměstnání u malých firem. Nadregionální specifickou působnost má škola v oboru pokrývač, který vyučuje jako jediná na severní Moravě a ve Slezsku. K této nadregionální působnosti má vhodné podmínky v součástech školy, kterými je vlastní školní jídelna o kapacitě 400 jídel a vlastní domov mládeže s kapacitou 116 lůžek.

Škola zajišťuje komplexní výuku. Teoretická část výuky probíhá ve vlastních učebnách umístěných v areálu na ulici Boženy Němcové, který je rovněž hlavním sídlem školy. Žáci mají k dispozici dobře vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, jazyků, odborných předmětů, posilovnu a internetové centrum. Od školního roku 2010/11 se budou žáci všech tříletých oborů počínaje prvním ročníkem učit podle školních vzdělávacích programů.

Odborný výcvik se uskutečňuje jak ve vlastních dílnách, tak na skutečných zakázkách. Škola spolupracuje v rámci odborného výcviku se stavebními a dřevozpracujícími firmami opavského regionu. Žáci tak mají možnost se už v průběhu studia seznámit s prostředím, které je očekává po absolvování školy.

V zájmu zlepšování podmínek pro výuku a tím zkvalitnění výuky je škola zapojena do několika projektů. Některé z nich už jsou ve fázi realizace, jiné ve fázi příprav. Z realizovaných projektů jsou to zejména “Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech”, “Vybavení oborových center – dřevoobráběcí CNC stroje” a nejnověji “Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví” a “Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji”. Dále čekáme na schválení projektů “Elektrotechnická centra” a “Modernizace škol ve stavebnictví”. V nejbližší době získá škola díky projektu dva číslicově řízené dřevoobráběcí stroje včetně příslušenství. Právě díky projektům se otevírají škole možnosti modernizovat vybavení pro výuku a učitelům získávat nejnovější poznatky z vývoje ve stavebním dřevozpracujícím průmyslu, které potom mohou předávat svým žákům.

Škola je otevřena veřejnosti zejména ve dnech otevřených dveří, které pořádá zpravidla dvakrát ročně – v lednu a v listopadu. Mimo to pořádá akce pro žáky základních škol, v průběhu kterých mají možnost prohlédnout si dílny, ve kterých pracují jejich o málo starší kamarádi. Tyto akce se vždy setkávají s velkým ohlasem. Rovněž jsme nabídli základním školám návštěvu naší školy v rámci předmětu volba povolání. Stále více škol tuto nabídku přijímá.

Obory vzdělání, které naše škola zajišťuje:

Obory vzdělání s výučním listem:

  • Elektrikář silnoproud
  • Instalatér
  • Klempíř
  • Pokrývač
  • Tesař
  • Truhlář
  • Zedník

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
  • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Název projektu: Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.1.07/02.0099

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky