O vzdAi??lA?vacAi??m portA?lu

VzdAi??lA?vacAi?? portA?l vznikl vAi??rA?mci projektu Ai??ai??zPopularizace a zvA?A?enAi?? kvality vA?uky dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA? v MoravskoslezskAi??m krajiai???Ai??a je urA?en pAi??edevA?Ai??m pro A?A?ky a pedagogickAi?? pracovnAi??ky (napAi??. vA?chovnAi?? For instance, write cheap essay writing service with MidnightPapers older adults to replace the elderly. poradce) zA?kladnAi??ch A?kol, dA?le takAi?? pro studenty a pedagogickAi?? pracovnAi??ky… ()

Aktuálně:

2.1.2017 20:23

SoutAi??A? ai??zUA?eA? tesaAi?? 2017ai???

Ve dnech 25. ai??i?? 26. 1 2017 se uskuteA?nAi?? 15. roA?nAi??k soutAi??A?e ai??zUA?eA? tesaAi??ai???

1.11.2016 11:03

SoutAi??A? ai??zStavby budoucnostiai???

Dne 7. 12. 2016 se uskuteA?nAi?? soutAi??A? ai??zStavby budoucnostiai???. ZA?jemci z Ai??ad ZAi?? a SAi?? se mohou pAi??ihlA?sit v kancelA?Ai??i NDK.

24.10.2016 21:14

OdbornA? workshop

NA?rodnAi?? dAi??evaAi??skA? klastr poAi??A?dA? ve spoluprA?ci se StAi??ednAi?? A?kolou stavebnAi?? a dAi??evozpracujAi??cAi??, Ostrava odbornA? workshop Den Ai??emesel. ZA?jemci se mohou hlA?sit v projektovAi?? kancelA?Ai??i NDK.

15.8.2016 09:56

OdbornA? workshop

NA?rodnAi?? dAi??evaAi??skA? klastr poAi??A?dA? v rA?mci Festivalu dAi??eva odbornA? workshop z oblasti dAi??evovA?roby. ZA?jemci se mohou hlA?sit v projektovAi?? kancelA?Ai??i NDK.

Název projektu: Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.1.07/02.0099

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky