Úvod > O portA?lu

O portA?lu

VzdAi??lA?vacAi?? portA?l vznikl vAi??rA?mci projektu ai??zPopularizace a zvA?A?enAi?? kvality vA?uky dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA? v MoravskoslezskAi??m krajiai??? a je urA?en pAi??edevA?Ai??m pro A?A?ky a pedagogickAi?? pracovnAi??ky (napAi??. vA?chovnAi?? poradce) zA?kladnAi??ch A?kol, dA?le takAi?? pro studenty a pedagogickAi?? pracovnAi??ky stAi??ednAi??ch odbornA?ch uA?iliA?A? a prA?myslovA?ch A?kol se stavebnAi??m nebo dAi??evozpracujAi??cAi??m zamAi??Ai??enAi??m, pAi??edevA?Ai??m z MoravskoslezskAi??ho kraje.

DozvAi??dAi??t se zde mohou informace o aktuA?lnAi??m dAi??nAi??Ai?? v realizovanA?ch projektovA?ch aktivitA?ch jako jsou realizovanAi?? exkurze nebo stA?A?e ve vA?robnAi??ch firmA?ch, odbornAi?? seminA?Ai??e zamAi??Ai??enAi?? na dAi??evaAi??There are many professional essay writers for hire other questions that students may ask when they are assigned with writing them.skou nebo stavebnAi?? oblast a znalostnAi?? A?i dovednostnAi?? soutAi??A?e pro A?A?ky. DA?le zde cAi??lovA? skupina nalezne pAi??ehled a zA?kladnAi?? informace o dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch firmA?ch vAi??naA?em regionu, kterAi?? jsou takAi?? A?leny (MSDK) a ve kterA?ch mohou absolventi stAi??ednAi??ch A?kol hledat svAi?? budoucAi?? uplatnAi??nAi??. Pro A?A?ky zA?kladnAi??ch A?kol zde uvA?dAi??me moA?nosti studia stAi??ednAi??ch odbornA?ch A?kol se dAi??evozpracujAi??cAi??m nebo stavebnAi??m zamAi??Ai??enAi??m.

Na portA?le takAi?? uvA?dAi??me informace o dAi??evozpracujAi??cAi??m a stavebnAi??m prA?myslu a zajAi??mavosti A?i novinky ze svAi??ta dAi??eva.

SouA?A?stAi?? internetovAi??ho portA?lu je takAi?? diskusnAi?? fA?rum urA?enAi?? A?A?kA?m a pAi??edstavitelA?m A?kol, ale takAi?? rodiA?A?m tAi??chto A?A?kA?. A?A?ci zde mohou zhodnotit probAi??hajAi??cAi?? popularizaci a realizovanAi?? aktivity, kterA?ch se vAi??rA?mci projektu zA?A?astnili. DiskusnAi?? fA?rum mA?A?e bA?t vyuA?ito takAi?? pro nejrA?znAi??jA?Ai?? dotazy na odbornAi?? pracovnAi??ky uvedenA?ch stAi??ednAi??ch A?kol a firem.

A?A?ci i jejich rodiA?e dAi??ky tAi??mto interaktivnAi??m webovA?m strA?nkA?m mohou zAi??skat informace potAi??ebnAi?? pro rozhodovA?nAi?? o dalA?Ai??m studiu anebo o moA?nostech uplatnAi??nAi?? absolventA? na trhu prA?ce.

Název projektu: Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.1.07/02.0099

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky