Úvod > Aktivity > OdbornAi?? stA?A?e pro SAi??

OdbornAi?? stA?A?e pro SAi??

MoravskoslezskA? dAi??evaAi??skA? klastr,o.s. uskuteA?nil v rA?mci projektu OPVK 1.1 ai??zPopularizace a zvA?A?enAi?? kvality vA?uky dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA? v MoravskoslezskAi??m krajiai??? tAi??Ai??dennAi?? stA?A?e do vA?robnAi??ch firem pro studenty stAi??ednAi??ch A?kol.

StA?A?e studentA? probAi??haly ve firmAi?? Lesostavby FrA?dek-MAi??stek a.s. Firma pA?sobAi?? v oblasti stavebnAi?? vA?roby a lesnictvAi??. StAi??edoA?kolA?tAi?? studenti absolvovali 3 dennAi?? stA?A? v lesnAi??m terAi??nu a pod vedenAi??m odbornA?ch pedagogA? SOAi?? FrA?dek-MAi??stek a odbornA?ch pracovnAi??kA? firmy mAi??li moA?nost vyzkouA?et a seznA?mit se v praxi s veA?kerA?mi A?innostmi, kterAi?? souvisAi?? s pAi??stitelstvAi??m lesa, ale takAi?? s tAi??A?ebnAi?? A?innostAi?? v lese (pAi??stovA?nAi?? lesa, prA?ce s motorovou pilou, A?drA?ba nA?Ai??adAi?? a strojA?, soustAi??eA?ovA?nAi?? dAi??Ai??vAi?? traktory, prA?ce s hydraulickou rukou, pAi??ibliA?ovA?nAi?? dAi??evnAi?? hmoty pomocAi?? speciA?lnAi??ho strojnAi??ho zaAi??Ai??zenAi?? apod.).

TAi??Ai??dennAi?? stA?A?e probAi??haly takAi?? v menA?Ai??ch dAi??evoobrA?bAi??cAi??ch dAi??lnA?ch, ale takAi?? v dAi??lnA?ch, kde si studenti mohli sami vyzkouA?et vA?robu nA?bytku nebo provA?dAi??nAi?? rA?znA?ch stavebnAi??ch pracAi??. VA?hodou menA?Ai??ch provozA? bylo nejenom zmenA?enAi?? rizika A?razu, ale pAi??edevA?Ai??m byla studentA?m vAi??novA?na kvalitnAi??jA?Ai?? pAi??A?e odbornAi??ho pracovnAi??ka pAi??i ukA?zkA?ch z praxe. DAi??ky stA?A?Ai??m v dAi??evoobrA?bAi??cAi??ch a stavebnAi??ch dAi??lnA?ch si studenti nejenom prakticky vyzkouA?eli nejrA?znAi??jA?Ai?? pracovnAi?? A?kony a A?innosti, ale pAi??Ai??nosem bylo takAi?? navA?zA?nAi?? kontaktA? s budoucAi??mi moA?nA?mi zamAi??stnavateli.

Seznam stA?A?Ai??:

termAi??n stAi??ednAi?? odbornA? A?kola firma poA?et studentA?
21. – 23.6.2011 SOAi?? F-M, BAi??lA? 144, 739 15 StarAi?? Hamry Lesostavby FrA?dek-MAi??stek a.s. 12
30.5. – 1.6.2011 SOAi?? F-M, BAi??lA? 144, 739 15 StarAi?? Hamry Lesostavby FrA?dek-MAi??stek a.s. 6
7. ,8. ,10.6.2011 SOAi?? F-M, BAi??lA? 144, 739 15 StarAi?? Hamry Lesostavby FrA?dek-MAi??stek a.s. 12
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??Such phrases as extremely , highly , very , astonishingly order essay order-essay-online.net are undesirable.stek, PionA?rA? 2069 DAi??evo-Akord s.r.o. 3
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Stanislav Sturc – tvA?rce nA?bytku 2
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 MeganA?bytek, s.r.o. 2
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Radim MachA?A?ek – stolaAi??stvAi?? – vA?roba nA?bytku 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 VA?cha 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 StolaAi??stvAi?? Vizer – AntonAi??n Klus 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Alvitone, s.r.o 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 TruhlaAi??stvAi?? LubomAi??r SlA?dek 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 TruhlA?Ai??stvAi?? Matula TomA?A? 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Ai??tefan Smolka vA?roba nA?bytku 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Nadop- vA?roba nA?bytku, a.s. 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Ivan RuA?ka – pila, dAi??evoprodej, doprava 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Ing. FrantiA?ek MaliA? 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 StolaAi??skAi?? prA?ce Radim Krupa 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Vratislav SmolAi??k – provA?dAi??nAi?? staveb, jejich zmAi??n a odstraA?ovA?nAi?? 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Karel Drobil – truhlA?Ai??stvAi?? 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Ambra Trade, s.r.o. 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Petr Prokop – nA?bytek na mAi??ru 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Svoboda stolaAi??stvAi?? HodoA?ovice s.r.o. 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Bronislav Krpec truhlA?Ai??stvAi?? 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Roman Kubala dAi??evomodelA?rna a truhlA?rna 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 StolaAi??stvAi?? Luto 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Edvard Rajnoch 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 StolaAi??stvAi?? Master 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 LubomAi??r A?ervenka 1
9. – 11.5.2011 SAi??EaD FrA?dek-MAi??stek, PionA?rA? 2069 Rier s.r.o. 1

Galerie – stA?A?e pro studenty

Název projektu: Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.1.07/02.0099

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky